שבילים - ערבית
המספרים עד 20 - הכרה ומבנה
חיבור וחיסור עד 20 - חלק א'
המספרים עד 100
כפל עד 20
(ספר 2 - לכיתה א')
מדריך למורה

 

המספרים עד 20 - הכרה ומבנה

חוברת זו היא אחת בסדרה "שבילים" – מתמטיקה לבית הספר היסודי.

חוברת זו מהווה מדריך למורה לחוברת לתלמיד שנושאה הוא: "המספרים עד 20 – הכרה ומבנה". בתחום הכרת המספרים נלמדים המספרים מ-11 עד 20 בעזרת כמויות של עצמים שונים. בשלב זה הדגש הוא על מניית העצמים ועל כתיבת המספרים. בתחום מבנה המספרים עוסקים בייצוג של המספרים עד 20 בעזרת פסים ודסקיות.

המדריך למורה כולל הצעות לפעילויות ולדיונים עם התלמידים. פעילויות אלו מעשירות ומהוות הקדמה והכנה לדפי העבודה בחוברת לתלמיד.
 

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא לפרק א

א.      הכרת המספרים 11 – 20
- המספרים והכמויות
- רצף המספרים
- השוואת מספרים וכמויות

מבוא לפרק ב
ב. מבנה המספרים 11 – 20
    - פותרים תרגילים: השלם הוא עד 15 ואחד החלקים הוא 10, 1 או 0
    - פותרים תרגילים: השלם הוא עד 20 ואחד החלקים הוא 10, 1 או 0
    - יישומים: הקבצות של 5 ושל 10
    - "ציור בקיצור"

נספחים

 

חיבור וחיסור עד 20 - חלק א

תקציר:

חוברת זו מהווה מדריך למורה לחוברת עבודה לתלמיד שנושאה הוא: "חיבור וחיסור עד 20 – בלי שבירת העשרת". החוברת עוסקת בתרגילים בתוך העשרת השנייה (ללא שבירת העשרת). עיקר הלימוד בחוברת מתבסס על פתרון התרגילים בעזרת "ציור בקיצור" (ציור סכמתי של האבזרים) כשלב מעבר לקראת פתרון בעל פה של התרגילים.

תוכן העניינים:

הקדמה

יחידה 1 – פותרים תרגילים (ז): אחד החלקים הוא 15
יחידה 2 – משוואות

יחידה 3 – פותרים תרגילים (ח): השלם הוא מספר 15
יחידה 4 – פותרים תרגילים (ט): השלם הוא מספר עד 20
יחידה 5 – הסימנים <, >, = בין תרגיל למספר
יחידה 6 – תרגילי רשות
נספחים

 

המספרים עד 100

תקציר:

חוברת זו מהווה מדריך למורה לחוברת העוסקת במספרים עד 100.
המדריך למורה כולל הצעות לפעילויות ולדיונים עם התלמידים. פעילויות אלו מעשירות ומהוות הקדמה והכנה לדפי העבודה בחוברת לתלמיד.

החוברת  לתלמיד עוסקת בהכרה ראשונית של המספרים עד 100  לפי הנושאים הבאים:
- ספירה עד 100
- כתיבה וקריאה של המספרים
- מנייה עד 100
- מניית המשך
- סדר המספרים והשוואת מספרים
- חיבור וחיסור של עשרות שלמות
- לוח המאה

תוכן העניינים:

- הקדמה
- הכרת המספרים עד 100
- מקבצים כמויות
- עשרות שלמות
- משימות רשות לבית
- נספחים

 

כפל עד 20

תקציר:

חוברת זו מהווה מדריך למורה לחוברת העוסקת  בכפל עד 20.
המדריך למורה כולל הצעות לפעילויות ולדיונים עם התלמידים. פעילויות אלו מעשירות ומהוות הקדמה והכנה לדפי העבודה בחוברת לתלמיד.

החוברת לתלמיד מלמדת את התלמידים הצעירים את בסיס פעולת הכפל. כדי לקרב את המתמטיקה לעולמם של הילדים ולהמחיש את מצבי הכפל, יש בחוברת סיפור מסגרת.

תוכן העניינים:

- הקדמה
- מצבי כפל
- תרגיל כפל
- כמויות שוות
- מצבי חילוק
- רב-דף
- כרטיסי רכבות
- תבניות של רכבות